Rayon Franeker

Deze rayon verleent u:

Over dit rayon

 

“Het goed in kaart brengen van de eventuele risico’s en het opstellen van een goed doordacht plan is cruciaal voor het verkrijgen van een financiering. Voor het verkrijgen van een financiering kon men vroeger bij de banken terecht, echter in de huidige tijd zijn banken terughoudender geworden en zal er meer in gestapelde constructies moeten worden gedacht. De voorbereiding van financieringsaanvragen komt steeds meer bij professionele intermediairs te liggen. Eijgen Finance heeft de hieromtrent de kennis in huis”

Franeker

Kleijenburg 2 8801 KN Franeker 06 - 209 17 478

Kleijenburg 2
8801 KN Franeker

Team

Franke Twerda

Franke Twerda heeft als oud-bankier ruime ervaring op het gebied van (bedrijfs)financieringen. Hij verstrekte jarenlang kredieten in het bankwezen en weet daardoor precies waar een financieringsverzoek aan moet voldoen.

Zijn functie is veelzijdig: hij begeleidt en ondersteunt in zijn functie de eindklant bij alle voorkomende financieringsvraagstukken. Denk hierbij aan o.a. financiering van werkkapitaal, financieren van onroerend goed maar ook het begeleiden van bedrijfsovernames.
Hij heeft kennis van alternatieve financieringsvormen en beschikt tevens over kennis met betrekking tot de mogelijkheden voor het stapelen van de verschillende financieringsvormen, zoals crowdfunding, subsidies, private investeerders.

“Onafhankelijkeheid is één van de sterke punten van Eijgen Finance”, vindt Franke Twerda. “Wij zijn een 100% onafhankelijk intermediair, hierdoor kunnen we bij allerlei geldverstrekkende partijen aankloppen. Samen met de ondernemer bekijken we wat het beste bij hem of haar past. Dat kan trouwens ook een ‘gewone’ banciere financiering zijn of een stapeling van verschillende financieringsvormen, wat steeds vaker voor komt”.