Algemene voorwaarden

Wij maken gebruik van de NOAB-leveringsvoorwaarden. Dit zijn algmene leverings-, betalings- en uitvoeringswaarden van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en administratie- en betalingdeskundige.

U kunt deze voorwaarden hier downloaden.